CTY MINH KHANG (08.62664567) Đại lý Ủy quyền bán máy Photocopy XEROX DC 2056 chính hãng, Máy Photocopy FUJI XEROX DocuCentre 2056 giá tốt, ***** MINH KHANG JSC *****